Kilka faktów o bezrobociu

Bezrobocie panujące swego czasu w naszym kraju było na tyle wysoki, iż konieczne było podjęcie działań, mających na celu jego minimalizację. Bezrobocie jest zawsze negatywnym skutkiem, nie tylko dla samych bezrobotnych, ale również dla całego kraju. Dlatego też władza zawsze stara się interweniować, by je zmniejszyć. Kiedy właściwie mamy do czynienia z bezrobociem? Otóż wtedy, gdy liczba osób zdolnych i gotowych podjąć pracę jest wyższa, od liczby wolnych stanowisk.

 

Bezrobocie jest najczęściej wyrażane w tak zwanej stopie bezrobocia, która oddaje wartość procentową liczby bezrobotnych osób. Oczywiście mierniki t nigdy nie są w pełni zgodne z rzeczywistością- wielu deklarujących się jako osoba bezrobotna pracuje na czarno, inne niepracujące osoby poszukują pracy na własną rękę, jednak nie rejestrują się w urzędzie pracy. Zamieszanie wprowadzają również tak zwane umowy śmieciowe, które zaniżają wskaźniki bezrobocia. Niesłusznie, bo czy praca np. za 400 złotych miesięcznie może być nazywana pracą? A przecież osoba zatrudniona bezrobotną nie jest, więc wskaźnik sztucznie skacze w dół.