Curriculim vitae

Doprawdy trudno byłoby znaleźć dziś osoby, które nigdy w życiu nie pisały swojego CV. Jest to jeden z podstawowych dokumentów, mających prezentować nas samych- nie tylko nasze dane, ale również doświadczenie, wykształcenie, umiejętności, kwalifikacje czy zainteresowania. Słowem CV jest takim dokumentem, który umożliwia szybkie i dokładne „prześwietlenie” naszej osoby, oczywiście wyłącznie w kwestii zawodowej. Wiele osób mylnie nazywa CV życiorysem, tymczasem jednak są dwa zupełnie różne dokumenty. CV odzwierciedla naszą ścieżkę kształcenia i pracy, zaś życiorys zawiera o wiele bardziej dogłębne dane.

 

Sam skrót CV, został zaczerpnięty z łaciny. Curriculum vitae oznacza ni mniej, ni więcej, jak bieg życia. Sama nazwa nieco myląca, stąd może utożsamianie CV z życiorysem. Oprócz samego CV, które jest formą naszej autoprezentacji, warto dołączyć również inne dokumenty aplikacyjne. Najlepszym zaś jest oczywiście list motywacyjny, w którym możemy zawrzeć informacje, których nie powinno być CV- np. dlaczego pragniemy pracować akurat w danej firmie itp..