Faktoring pełny, odwrócony, międzynarodowy – podstawy

Coraz popularniejszą usługą wśród polskich przedsiębiorców jest tak zwany faktoring. Polega on na dodaniu kolejnego podmiotu do naszych transakcji. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które sprzedają usługi i towary z odroczonym terminem płatności. Dzięki zastosowaniu podmiotu faktora już chwilę po sprzedaży mogą uzyskać do 80% należności. Resztę otrzymają, gdy kontrahent zapłaci faktorowi.

 

Oczywiście za całą tą operację pobiera on dla siebie prowizję, ale nie jest to wielka kwota, a nam taki sposób odbioru należności zwiększa płynność i pozwala szybko odzyskać możliwości finansowania, gdy sprzedamy większą ilość towaru. Istnieje kilka rodzajów faktoringu jak faktoring pełny czy faktoring odwrócony, zwany też odwrotnym. Ten pierwszy polega na wypłaceniu od razu praktycznie całej kwoty. To wtedy faktor przejmuje ryzyko. Faktoring odwrócony służy firmom, które musi szybko płacić np. za dostawy. Dzięki skorzystaniu z usług faktora mogą rozciągnąć płatność w czasie. Istnieje zarówno faktoring krajowy jak i faktoring międzynarodowy, zależnie od tego, jaki podmiot nas interesuje i gdzie prowadzimy większość interesów.