Co zrobić, aby realizować zamówienia publiczne?

Współpraca biznesowa z podmiotami publicznymi może być dobrą szansą na rozwój firmy – stabilizację finansową oraz podniesienie prestiżu. Zanim jednak staniemy w szranki z innymi wykonawcami warto wiedzieć co to są zamówienia publiczne.

Kilka informacji

Współpraca z podmiotami publicznymi w pewnym stopniu różni się od współpracy biznesowej z innymi typami klientów. Aby móc realizować zadania zlecane przez podmioty publiczne należy spełnić konkretne warunki. Są one szczegółowo opisane w aktualnym Prawie zamówień publicznych. Oprócz tego, pewne cenne wskazówki można znaleźć w innych akrach prawnych – kodeksie cywilnym, prawie budowlanym czy ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Dostęp do realizacji zamówień publicznych jest dość szeroki. Mogą bowiem je realizować zarówno osoby fizyczne i prawne oraz jednostki bez osobowości prawnej, takie jak choćby spółki jednoosobowe.

Jakie są tryby zamówień publicznych?

Zamówienia publiczne to szerokie zagadnienie. Biorąc pod uwagę formę udzielania zamówienia publicznego wyróżnić można kilka trybów. Każdy z nich stosowany jest w dokładnie ustalonych okolicznościach. Wyróżnia się przetargi ograniczone i nieograniczone, negocjacje z ogłoszeniem i bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny czy namówienie z wolnej ręki. Innymi trybami zamówień publicznych są zapytanie o cenę partnerstwo innowacyjne i licytacja elektroniczna.

Zamówienia publiczne – warunki

Podstawowym warunkiem pozytywnej decyzji o udzieleniu zamówienia publicznego jest wiarygodność i gwarancja realizacji potencjonalnego zlecenia. Decyduje o tym okres istnienia firmy, jej sytuacja ekonomiczna oraz sposób realizacji dotychczasowych zleceń. Nie bez znaczenia są też odpowiednie kwalifikacje czy potwierdzone właściwymi dokumentami zdolności techniczne.

Właśnie ze względu na powyższe powody zleceniodawca ustala bardzo konkretne i szczegółowe warunki udziału w zamówieniu. Odnoszą się one zarówno do wykonawcy jak i zleceniodawcy. Można je znaleźć w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” czyli SIWZ.