Gdzie zgłosić błędy medyczne?

Zaniedbania i liczne nieprawidłowości pojawiające się w służbie zdrowia i świadczonych usługach to niestety wciąż wielokrotnie pojawiające się przypadki. Co zrobić w sytuacji, gdy błąd medyczny w znaczący sposób naruszył dobra twoje lub bliskiej ci osoby? Jedną z opcji jest udowodnić błąd lekarski i skierować sprawę do organów pranych. Z całą pewnością w takiej sytuacji niezbędna będzie pomoc doświadczonego prawnika.

  • Błąd w sztuce lekarskiej — rodzaje błędów medycznych
  • Ustalenie błędu medycznego
  • Zakres pomocy prawnej w sytuacji błędu medycznego

Błąd w sztuce lekarskiej — rodzaje błędów medycznych

Prawo medyczne w naszym kraju nie jest jasno określone, dlatego decydując się na wytoczenie sprawy przeciwko lekarzowi lub zespołowi medycznemu, warto sięgnąć po radę profesjonalisty. Omawiane błędy medyczne w pierwszej kolejności można podzielić na kilka kategorii. Pierwszą może być błąd diagnostyczny, czyli najprościej mówiąc źle zebrany wywiad, który doprowadził do błędnej diagnostyki. W wielu przypadkach pacjenci lub ich rodziny decydują się o złożenie pozwu uwzględniającego błąd techniczny uwzględniający niewłaściwe postępowanie, błąd terapeutyczny obejmujący źle dobraną metodę leczenie, czy w końcu błąd organizacyjny  obejmujący wszelkie zaniedbania w placówce medycznej.

Pozwanie personelu medycznego wymaga jasnych i niepodważalnych dowodów, które jasno będą wskazywać na błąd lekarza.

Ustalenie błędu medycznego

Chcąc uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne, należy zgłosić się do wykwalifikowanej obsługi prawnej (adwokat bolesławiec). Kancelaria lub radca prawny powinien wykazywać się aktualną wiedzą medyczną, która ulega ciągłym zmianom. Tylko to pozwoli na właściwe rozpoznanie i udowodnienie błędów w popełnionych zdarzeniach medycznych.

Rodzina lub sam poszkodowany często decyduje się na złożenie wniosku do sądu w celu uzyskania stałych, lub jednorazowych świadczeń finansowych. Te najczęściej przeznaczone są na pokrycie kosztów rehabilitacji lub dalszego leczenia, które konieczne jest na skutek popełnionego błędu.

Zakres pomocy prawnej w sytuacji błędu medycznego

Błąd medyczny wcale nie musi oznaczać natychmiastowej sprawy sądowej. Wielu klientów zgłasza się do kancelarii prawnych zajmujących się błędami medycznymi w celu pomocy w złożeniu skargi. To jednak nie wszystko, pojęcie błędu medycznego może skutkować złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub złożeniem skargi o naruszenie praw pacjenta. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie w celu dobrania najlepszej drogi postępowania.