Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nasza praca jest miejscem, w którym spędzamy każdego dnia sporo czasu. Każda praca wygląda nieco odmiennie, podobnie jak zakres obowiązków czy wykonywane czynności, nie mniej jednak na każdym stanowisku pojawia się pewne ryzyko. Wypadki przy pracy zdarzały się ludziom już od zarania dziejów, dlatego też na przestrzeni lat wykształciły się odrębne przepisy, mające chronić pracownika.

 

Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest zawsze istotną kwestią, bez względu na to, czy jest to praca o szczególnie wysokim zagrożeniu (górnik, budowlaniec, ratownik) czy też raczej taka, w której na pozór do wypadku dojść nie powinno (praca w biurze). Jakieś zagrożenie zawsze jest, a minimalizować je mają właśnie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Oczywiście przepisy te są różne w zależności od stanowiska- czasem dotyczą odpowiedniego ubioru, czasem określonych zachowań. Bez względu jednak na to, jaki jest ich zakres, muszą być bezwzględnie przestrzegane przez każdego pracownika, a niedostosowanie się może grozić nie tylko wypadkiem ale również karami.