O firmie Invest Success

Firma Invest Success powstała z silnej potrzeby rozwoju unikalnego podejścia w zarządzaniu biznesem. Jest organizacją edukacyjną promującą najlepszych nauczycieli, mówców, mentorów i trenerów z całego świata.

W dzisiejszych czasach aby osiągnąć sukces w walce z konkurencją tego rodzaju konferencje stały się najważniejszym elementem rozwoju w każdej korporacji na świecie. Żadna firma nie osiągnie sukcesu tak długo jak długo osoby zatrudnione w niej nie osiągną sukcesu. Jeśli klienci firmy widzą tylko słabo wyszkolonych pracowników, nieszczęśliwych. pozbawionych umiejętności personalnych – co myślisz stanie się z tą firmą? Czy ten biznes osiągnie sukces?

Ciągłe zmiany w życiu i jak również w biznesie świata wymuszają na nas stałe rozwijanie umiejętności i wiedzy. Współczesny człowiek musi stale aktualizować swoją wiedzę by poradzić sobie w pracy i utrzymać się na powierzchni. Owe umiejętności przydatne są dla pracowników wielu branż, które z powodu wysokiej dynamiki rozwoju i zmian wymagają stałego uzupełniania wiedzy i poszerzania zakresu zawodowym kompetencji.

Istnieje potrzeba zatrudnienia osób z wizją, zorientowanych na rezultaty przedsiębiorcow i liderów biznesu na całym świecie. Inspirujący liderzy, którzy komunikują ożywcze wizje do swoich współpracowników, są uważani za najbardziej istotny element sukcesu jakiegokolwiek systemu gospodarczego na całym świecie.

Dobrze wyszkolony pracownik jest uważany za najważniejszy element sukcesu każdej firmy na świecie. Dlatego celem naszych konferencji jest:

 • Pobudzenie przedsiębiorczości kierownictwa firm
 • Stałe podnoszenie wartości firmy poprzez specjalistyczne szkolenia
 • Nabywanie nowych umiejętności, wiedzy, kompetencji i postaw pracowników

 W czasie naszych konferencji uczestnicy rozwijają kombinację umiejętności, wiedzy, zachowań osobistych oraz cech charakteru potrzebnych do dobrych relacji z klientami oraz z współpracownikami a to ma decydujące znaczenie na wyniki finansowe każdego biznesu.

Inwestycje w szkolenia powodują wspaniałe resultaty w wynikach firmy. Nasze konferencje pomagają ludziom w każdej organizacji zmienić fundamentalne podejście do ich pracy. Jest to koniecznością dla każdej organizacji która chce osiągnąć sukces w dzisiejszym bardzo konkurencyjnym świecie biznesu.

Generalnie nasze konferencje powodują wzrost efektywności i wydajności kierownictwa zakładu a to pomaga organizacji osiągnąć:

 • Wyższe zyski poprzez lepsze relacje z klientami i wzrost lojalności klientów
 • Wzrost produkcji i wydajności na wszystkich poziomach organizacji
 • Wzrost satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy i redukują odejścia z pracy najlepszych
 • Polepszenie jakości oferowanych usług
 • Mniej nieporozumień w firmie, których wynikiem jest strata czasu i pieniędzy
 • Wzrost możliwości podejmowania właściwych decyzji oraz rozwiązywania problemów poprzez podniesienie umiejętności i wiedzy zarządzania na wszystkich odcinkach pracy organizacji
 • Przełamanie powszechnych nie efektywnych zachowań i tendencji
 • Zrozumienie że oprócz zysków firmy, klientów satysfakcja jest najważniejszym elementem prowadzenia biznesu
 • Kreowanie wysokiego poziomu zaufania i silnej współpracy Wiedza nabyta w czasie konferencji powoduje, że myślimy inaczej a więc i działamy inaczej.

Tego rodzaju transformacja jest kluczem do zmian w firmie w której efektywni ludzie kreują wyjątkowe rezultaty

Marcin Kozerawski

Prezes Zarządu


POBIERZ PREZENTACJĘ FIRMY INVEST SUCCESS W WERSJI PDF